Univerzitetska dečja klinika u Beogradu je osnovana 1924. godine, a otpočela je svoj rad januara meseca 1925. godine. Njen prvi upravnik i rukovodilac nastave pedijatrije bio je profesor dr Franc Gröer, jedan od istaknutih saradnika bečke pedijatrijske škole profesora dr Pirquet-a.

Prvo odeljenje dečje hirurgije je otvoreno 1924. godine u okviru Opšte državne bolnice.

Univerzitetska dečja klinika, prema podacima iz 2014. godine, ima 13 organizacionih jedinica u okviru pedijatrije, 11 u okviru dečje hirurgije, i po 5 u sklopu zajedničkih medicinskih i nemedicinskih službi. Klinika ima ukupno 697 zaposlenih. Od ukupno 128 lekara, 41 su i nastavnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, od kojih su 16 profesori Univerziteta. Više od 100 lekara u okviru raznih specijalizacija je u svakom trenutku na našoj klinici.

Danas se na klinici godišnje izvede oko 70000 pregleda na pedijatriji i oko 55000 na hirurgiji. Godišnje se izvede oko 7000 operacija, od čega šak 200 kardiohirurških. Iskorišćenost bolničkih kapaciteta je 77% na hirurgiji i 78% na pedijatriji.

26.09.2017. godine Tesla sistemi je završila isporuku i montažu opreme za hlađenje MR aparata i klimatizaciju Faradejevog kaveza za MR, a po Podizvođačkom ugovoru za isporuku i ugradnju opreme za hlađenje MR aparata i klimatizaciju Faradejevog kaveza za MR, od 04.08.2017. godine.

Radovi su izvršeni u skladu sa Ugovorom i bez primedbi korisnika.

Faradej