Postoje različiti načini da se smanji uticaj pojave "elektrosmoga", a jedan od njih je i Faradejev kavez.

Pojava „elektrosmoga“ predstavlja nevidljivo elektromagnetno zračenje uzrokovano upotrebom bežičnih tehnologija i napajanja i el. energijom. Najčešći izvori elektrosmoga su: bežični telefoni, bežični alarmi, mobilni telefoni, wi-fi mreže.

Elektrosmog je odgovoran za „elektrosenzitivnost“ (ES) ili „elektrohipersenzivnost“ (EHS). Simptomi mogu da budu glavobolje, poremećaji spavanja, hronični umor, depresija, hipersenzitivnost i nestalan krvni pritisak, promene u ponašanju kod dece.

Ovi efekti mogu da se jave i posle 10-20 godina ali u nekim slučajevima posledice mogu da se pojave i odmah.

Istraživanja su pokazala da od elektrosenzitivnosti pati između 3 i 5 % ljudi. U Švedskoj je 285,000 ljudi registrovano kao elektrosenzitivno.

faradejev kavez u smanjenje elektrosmoga