Računari, monitori, pa čak i linije podataka emituju elektromagnetno zračenje. U određenom dometu od emitujućeg izvora veoma je lako da se preko primljenog i dekodiranog zračenja rekonstruiše informacija.

Sa odgovarajućom opremom signali mogu da se uhvate i sa rastojanja od oko 200-300 metara. Ako se signal presreće preko provodnog medijuma (npr. Napojnih ili telekomunikacionih kablova ), ovo rastojanje može biti i više kilometara.

Poverljive informacije bilo da su vladine, vojne ili neke privatne kompanije mogu da se zaštite upotrebom faradejevih kaveza.

Faradejev kavez u zaštiti od prisluškivanja