Pored snabdevanja električnom energijom i zaštitom od požara, najveća pretnja koja može da utiče na bezbednost server soba dolazi od elektromagnetnih napada.

Razvili smo veoma pouzdana bezbednosna rešenja za sve vrste data centara protiv krađe informacija dobijenih od servera instaliranih u data centrima i napada elektromagnetnim talasima, koji uništavaju ili izazivaju kvarove na sistemu za prenos jake elektromagnetne talase iz područja oko data centru.

Faradejevi kavezi ovog tipa mogu se primeniti na data centre i server sobe, bankarske transakcije, tajne službe i ambasade, vladine baze podataka, vojne telekomunikacije...

faradejev kavez za server sobe