CITYmedik DIJAGNOSTIKA specijalistička ordinacija iz oblasti radiologije, osnovana je 01.11. 2017. godine u Beogradu. Ovaj dijagnostički centar visoko je specijalizovan za preglede magnetnom rezonancom i ultrazvukom.

Pregledi magnetnom rezonancom, obavljaju se na aparatu Siemens Essenza, jačine 1.5T. Kao jedan od najsavremenijih aparata, opremljen svim zavojnicama neophodnim za snimanje čitavog tela, obezbeđuje visok kvalitet pregleda različitih organa i struktura u organizmu. Uz kompletnu tehnološku opremljenost i najsavremeniji softverski sistem, pacijentima je omogućena trodimenzionalna tehnika pregleda, zatim rekonstrukcije, kao i visoka rezolucija dijagnostičkih slika. I najvažnije, sve preglede magnetnom rezonancom radi tim lekara, specijalista sa višegodišnjim iskustvom i visokom reputacijom, kako kod pacijenata, tako i među svojim kolegama.

U centru obavlja se i ultrazvučna i Color-doppler dijagnostika. Moguće je uraditi sve vrste ultrazvučnih pregleda, kako unutrašnjih organa, tako i koštano-zglobnog sistema i mekih tkiva. Takođe se može uraditi i pregled protoka krvi kroz krve sudove.

Tesla sistemi su 21.08.2017. godine završili isporuku i montažu RF kabine sa kompletnim enterijerom, policom i kvenč cevi za MR aparat Magnet Essenza u Interlab exim d.o.o., a po Podizvođačkom ugovoru za isporuku i montažu RF kabine za MR aparat Magnetom Essenza, od 28.06.2017. godine.

Radovi su izvršeni u skladu sa Ugovorom i bez primedbi korisnika.

Faradej