faradejev kavez

Skinuto 3.000 gromobrana, šta nas trenutno štiti?

Posle akcije uklanjanja radioaktivnih gromobrana, prema zvaničnim podacima Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja, sa zgrada ih je skinuto oko 3.000. Preostalo je još 600, a od tog broja 60 na stambenim zgradama. Šta nas trenutno štiti od gromova i ko snosi troškove postavljanja nove gromobranske instalacije?

Više informacija

faradejev kavez

Rekonstrukcija dečijeg vrtića „Bambi“ u Loznici

„Bambi“ je ustanova sa dobrom tradicijom, dugom oko 50 godina. Ima dugogodišnju dobru saradnju sa privrednim  subjektima  i institucijama  u svom okruženju. Ustanova je stekla poverenje roditelja i naklonost lokalne samouprave, što je osnov za dalji razvoj i napredovanje. Otvorenost prema porodici i aktivno učešće roditelja i staratelja u radu, jedan je od osnovnih ciljeva ustanove.

Više informacija