Kada kažete Vojnomedicinska akademija, na šta mislite?

Da je stručna ustanova sa dugom tradicijom kojoj se veruje? VMA je vrhunska medicinska, obrazovna i naučnoistraživačka institucija sa međunarodno priznatom reputacijom. To je vojna bolnica tzv. "centralnog tipa" gde se za deset minuta može oformiti konzilijum medicinskih stručnjaka za svaku vrstu intervencije. Osnovana 1844. godine danas u svom sastavu ima Medicinski fakultet koji školuje buduće generacije vojnih lekara i poznata je kao centar značajnih naučnoistraživačkih aktivnosti.

Da je to najveća vojna bolnica u Srbiji, Jugoistočnoj Evropi i jedna od najvećih u svetu?

Jeste, sa svojim kapacitetom od 1.200 kreveta, kompleks VMA se prostire na 21 hektar, sama zgrada ima oko 180.000 kvadratnih metara i podeljena je u više od 60 tehničko tehnoloških celina sa oko 6.000 prostorija. VMA ima 27 klinika, 17 instituta, Specijalističku polikliniku, Nacionalni centar za kontrolu trovanja, Centar hitne pomoći i Centar za transplantaciju solidnih organa u kojima se sprovodi više od 5.000 različitih dijagnostičkih i terapijskih procedura. VMA se nalazi u sastavu Ministarstva odbrane i zahvaljujući vojnoj organizaciji i predanosti zaposlenih, priznata je i nagrađivana kao medicinska ustanova uređena po najvišim svetskim standardima. Međunarodna saradnja se veoma intenzivno sprovodi kroz brojne aktivnosti od kojih je jedna od najznačajnijih učešće vojnomedicinskog osoblja u mirovnim misijama.

Da je to mesto gde se leče vojni osiguranici, politički establišment i diplomatski kor?

Da, takođe VMA je uvek bila otvorena za sve građane, a od pre nekoliko godina je potpuno integrisana u republički zdravstveni sistem i leči 40 posto civilnih osiguranika. Godišnje se na VMA pregleda više od 230.000 civilnih osiguranika od kojih se više od 20.000 hospitalizuje. Sem toga, svake srede Centar za hitnu pomoć VMA dežurna je hitna služba za sve građane Srbije. Kad mi kažemo VMA, mislimo na najbolju uslugu koju možemo da pružimo našim pacijentima.

 

Izvor: www.vma.mod.gov.rs

Faradejev kavez
kako radi faradejev kavez